budynek mieszkalny / Poczdam

Miejsce / czas:
Poczdam, 2011-2016
Opis obiektu:
Przebudowa i renowacja budynku mieszkalnego przy użyciu naturalnych materiałów budowlanych i prac niestandardowych
Zakres zlecenia:
LP 1
etap prac 1 wg HOAI § 34
wstępne uzgodnienia
LP 2
etap prac 2 wg HOAI § 34
wstępne planowanie
LP 3
etap prac 3 wg HOAI § 34
szczegółowe planowanie
LP 4
etap prac 4 wg HOAI § 34
planowanie pozwoleń
LP 5
etap prac 5 wg HOAI § 34
planowanie realizacji
LP 6
etap prac 6 wg HOAI § 34
przygotowanie odbioru
STATIK
usługa wg HOAI § 51
planowanie struktury
świadectwo charakterystyki energetycznej
certyfikat ochrony p.poż.