nowy dom mieszkalny / Gerswalde

Miejsce / czas:
Gerswalde, 2018-2019
Opis obiektu:
Nowa konstrukcja domu mieszkalnego – konstrukcja szkieletowa z wypełnieniem z beli słomy
Zakres zlecenia:
LP 5
etap prac 5 wg HOAI § 34
planowanie realizacji
LP 6
etap prac 6 wg HOAI § 34
przygotowanie odbioru
LP 7
etap prac 7 wg HOAI § 34
udział w odbiorze
LP 8
etap prac 8 wg HOAI § 34
kontrola obiektu
BHP