kurnik / Grimme

Miejsce / czas:
Grimme, 2005-2010
Opis obiektu:
Przebudowa kurnika zgodnie z potrzebami produkcji w rolnictwie ekologicznym
Zakres zlecenia:
LP 1
etap prac 1 wg HOAI § 34
wstępne uzgodnienia
LP 2
etap prac 2 wg HOAI § 34
wstępne planowanie
LP 3
etap prac 3 wg HOAI § 34
szczegółowe planowanie
LP 4
etap prac 4 wg HOAI § 34
planowanie pozwoleń
LP 5
etap prac 5 wg HOAI § 34
planowanie realizacji
LP 6
etap prac 6 wg HOAI § 34
przygotowanie odbioru
LP 7
etap prac 7 wg HOAI § 34
udział w odbiorze
LP 8
etap prac 8 wg HOAI § 34
kontrola obiektu
STATIK
usługa wg HOAI § 51
planowanie struktury