przybudówka / Cremzow

Miejsce / czas:
Cremzow, 2015-2017
Opis obiektu:
Rozbudowa dawnej gorzelni z uwzględnieniem wymogów ochrony zabytków
Zakres zlecenia:
LP 1
etap prac 1 wg HOAI § 34
wstępne uzgodnienia
LP 2
etap prac 2 wg HOAI § 34
wstępne planowanie
LP 3
etap prac 3 wg HOAI § 34
szczegółowe planowanie
LP 4
etap prac 4 wg HOAI § 34
planowanie pozwoleń
STATIK
usługa wg HOAI § 51
planowanie struktury