magazyn jabłek / Görlitz

Miejsce / czas:
Görlitz, 2012-2014
Opis obiektu:
Rozbudowa obiektu przemysłowego o sortownię jabłek, magazyn i pomieszczenia biurowe
Zakres zlecenia:
LP 1
etap prac 1 wg HOAI § 34
wstępne uzgodnienia
LP 2
etap prac 2 wg HOAI § 34
wstępne planowanie
LP 3
etap prac 3 wg HOAI § 34
szczegółowe planowanie
LP 4
etap prac 4 wg HOAI § 34
planowanie pozwoleń
LP 5
etap prac 5 wg HOAI § 34
planowanie realizacji
LP 6
etap prac 6 wg HOAI § 34
przygotowanie odbioru
LP 7
etap prac 7 wg HOAI § 34
udział w odbiorze
LP 8
etap prac 8 wg HOAI § 34
kontrola obiektu
STATIK
usługa wg HOAI § 51
planowanie struktury
świadectwo charakterystyki energetycznej
certyfikat ochrony p.poż.
BHP