Dipl.-Ing. FH Architekt Christian Krüger

Życiorys
2019
specjalizacja w zakresie bezpieczeństwa pracy w rolnictwie
2016
wpis do rejestru podmiotów uprawnionych do sporzadzania projektów z dziedziny inżynierii strukturalnej w Brandenburgischen Architektenkammer
2015
wpis na listę specjalistów efektywności energetycznej uprawnionych do udziału w projektach realizowanych ze środków publicznych
2009
uprawnienia specjalisty BHP
2007
uprawnienia doradcy energetycznego w przemyśle
2004
wpis na listę architektów w Brandenburgischen Architektenkammer
1995
pobyt za granicą (Nikaragua)
przeprowadzka do Brandenburgii
otwarcie przedsiębiorstwa budowlanego
1994-95
samozatrudnienie i współpraca z biurami architektonicznymi w Berlinie
1990-94
studia architektoniczne (specjalizacja: budownictwo) w Technischen Fachhochschule Berlin
1990
praca na stanowisku kreślarza w Architekturbüro Fehr + Partner w Berlinie
1988-89
studia na wydziale technicznym uniwersytetu w Lubece
1986-88
służba cywilna w Spiekeroog (Ostfriesland)
1983-86
kursy kreślarskie / praca w kancelarii Senatu Hanzeatyckiego Miasta Lubeki