Usługi

Stare budownictwo – renowacje

Moja specjalność to renowacje, przebudowy i rozbudowy budynków mieszkalnych, usługowych i zabudowań gospodarczych, w tym budynków objętych ochroną zabytków.

Wszelkie prace planuję w ścisłym uzgodnoieniu z klientem. W razie potrzeby wyszukuję potrzebnych do ich przeprowadzenia rzemieślników i innych wykonawców oraz udzielam fachowego wsparcia w pracach, ktore klienci wykonują własnymi środkami.

Ekomateriały – Zrównoważona gospodarka

Staram się planować prace budowlane tak, aby mozna było je wykonać przy możliwie niskich nakładach i w sposób przyjazny dla środowiska; uwzględniając jednocześnie oczekiwania zamawiającego i potrzeby wykonawców.

Mam duże doświadczenie w planowaniu konstrukcji drewnianych oraz konstrukcji z wykorzystaniem ekologicznych materiałów budowlanych i alternatywnej infrastruktury technicznej, a także praktyczne doświadczenie w prowadzeniu robót budowlanych.

Technika budowlana – Doradztwo energetyczne

Zapewniam wszystkie niezbędne w projekcie świaqdectwa i certyfikaty, w tym dotyczące wytrzymałości, izolacji termicznej i akustycznej, czy ochrony przeciwpożarowej. Jestem dyplomowanym inżynierem strukturalnym, doradcą energetycznym (z certyfikatem regionalnej izby rzemieślniczej) oraz specjalistą BHP.

W razie potrzeby zatrudniam zewnętrznych projektantantów. – sprawdzonych fachowców, z którymi współpracuję już od lat.