Wycena usług

Usługi są wyceniane zgodnie z aktualnym taryfikatorem HOAI (Honorare für Architekten- und Ingenieurleistungen).

Ostateczna wysokość wynagrodzenia jest ustalana na podstawie faktycznie poniesionych kosztów. Zapewniam zwrot nadpłaty, gdyby okazały się one niższe od przewidywanych; w przeciwnym wypadku ze stosownym wyprzedzeniem uprzedzam o ich przewidywanym zwiększeniu.

www.hoai.de